resel2

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Greek
  • English (United Kingdom)

COMPOSE PLUS – Supporting the insular chambers towards energy transition

There are no translations available.

Tα νησιωτικά επιμελητήρια σχεδιάζουν για την ενεργειακή μετάβαση

Aπό το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - INSULEUR και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το εξειδικευμένο Εργαστήριο “Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις, ευκαιρίες και εργαλεία για Επιμελητηριακούς Φορείς’’ στο πλαίσιο του έργου Interreg MED COMPOSE PLUS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το διαδικτυακό εργαστήριο, έλαβε χώρα την Τετάρτη 30.3.2022 με στόχο την επιμόρφωση,  ενημέρωση και το διάλογο εκπροσώπων επιμελητηριακών φορέων και νησιωτικών κοινοτήτων σε θέματα βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και ειδικότερα σε:

  • Ενεργειακή μετάβαση - Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα νησιωτικά επιμελητήρια
  • Καλές πρακτικές εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
  • Πολιτικές και ευρωπαϊκη στρατηγική για την καθαρή ενέργεια και κυκλική οικονομία 

Ακολούθησε παρουσίαση της Εργαλειοθήκης Sustainable Energy Planning Toolbox, η οποία χρησιμεύει στον αποτελεσματικότερο  σχεδιασμό έργων βιώσιμης ενέργειας.

Η έναρξη του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ευάγγελο Μυρσινιά, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου και Γ’ Αντιπρόεδρο Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), ο οποίος παρουσίασε τις προκλήσεις και ευκαιρίες των νησιωτικών κοινοτήτων λόγω των γεωγραφικών και κλιματολογικών συνθηκών τους και επεσήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση των νησιών αποτελεί ευκαιρία για τη διεύρυνση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων που σήμερα εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον θερινό τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν οι εξής εισηγήσεις:

Ο Καθηγητής κ. Θεοχάρης Τσούτσος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης αναφέρθηκε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη νησιωτικότητα, την ανθεκτικότητα σε κρίσεις, τις διασυνδέσεις και την ενεργειακή επάρκεια και παρουσίασε καλές πρακτικές καθαρής ενέργειας και κυκλικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές, Παράλληλα  αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα Ευρωπαϊκής στρατηγικής, καθώς και στις ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.

Η κα Σταυρούλα Τουρνάκη, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασε την πρότυπη ολιστική μεθοδολογική προσέγγιση COMPOSE για τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό των νησιωτικών κοινοτήτων,  επισημαίνοντας ότι έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 42 έργα βιώσιμης ενέργειας, διαφορετικής τυπολογίας, σε 11 Μεσογειακές χώρες. Η μεθοδολογία εστιάζει στην αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού, στο συμμετοχικό σχεδιασμό και τις συμπράξεις τοπικών φορέων, και λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τεχνικές, αλλά και τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους ενός έργου. Τέλος παρουσίασε την διαδικτυακή εργαλειοθήκη Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού (Sustainable Energy Planning Toolbox, www.reselplan-toolbox.eu) που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο, προκειμένου να υποστηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής, και τις τοπικές αρχές τοπικών αρχών στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, υλοποίηση παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων βιώσιμης ενέργειας και στην μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή του Προέδρου  του Δικτύου Ελληνικών Μικρών Νησιών, κ. Eλευθέριου Κεχαγιόγλου, του Οικονομικού Επόπτη του Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR) και Εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κ. Νικολάου Τσίπηρα και του εκπροσώπου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Project Manager του Έργου Clean Energy for Islands, κ. Νίκου Ντάρα.

             

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν το ρόλο των επιμελητηριακών φορέων στην ενεργειακή μετάβαση, τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, τις ανάγκες και τις προκλήσεις των μικρών νησιών για να ανταποκριθούν στην πορεία προς την καθαρή μετάβαση, την ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και εφαρμοσμένες τεχνολογικές λύσεις σε ελληνικά νησιά και τις προοπτικές των τοπικών συμπράξεων.

Το διαδικτυακό εργαστήρι ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι εκπροσωπούσαν κυρίως νησιωτικά επιμελητήρια και νησιωτικές κοινότητες και εξέφρασαν τις προτάσεις τους αλλά και τους προβληματισμούς τους ως προς τον τρόπο επίτευξης της καθαρής ενεργεακής μετάβασης σε νησιωτικές κοινότητες. 


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο1 θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://reselplan-toolbox.eu


1Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COMPOSE και COMPOSE PLUS 

To έργο COMPOSE PLUS συμβάλλει στο βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων προς τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, μέσω στοχευμένων δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας και μέσω της υιοθέτησης της εργαλειοθήκης Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού (Sustainable Energy Planning Toolbox, www.reselplan-toolbox.eu), που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου COMPOSE. Η εργαλειοθήκη υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους αναπτυξιακούς φορείς, το τεχνικό προσωπικό των τοπικών αρχών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών/περιφερειακών ενεργειακών σχεδίων στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων βιώσιμης ενέργειας. Αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη οι νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου αποκτούν πρόσβαση σε κατάλληλα εργαλεία σχεδιασμού, βάσεις δεδομένων, πρακτικούς οδηγούς και άλλες χρήσιμες πηγές για την αειφόρο ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό και προωθώντας τις τοπικές αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED. Διαβάστε περισσότερα: https://compose.interreg-med.eu


 

logos